Profesor Wiesław Jędrzejczak i prezes NFZ Andrzej Jacyna laureatami Listy Stu 2017

Redakcja „Pulsu Medycyny” przedstawiła jurorom do oceny ponad 300 osób nominowanych do obu kategorii konkursu. Do kapituły zaprosiliśmy specjalistów z różnych dziedzin medycyny i ośrodków w kraju, a także ekspertów ochrony zdrowia oraz przedstawicieli organizacji pacjentów. Zgodnie z regulaminem konkursu, jury oceniało kandydatów według trzech kryteriów: osiągnięcia i dokonania w 2017 roku, reputacja zawodowa i[…]

Publikacja danych lekarzy w znanylekarz.pl

Na portalu znanylekarz.pl i jemu podobnych widnieją dane osobowe lekarzy, a pacjenci mogą poddać ich ocenie. Czy informacje te – nawet pozytywne – są użyteczne, skoro anonimowe? Czy negatywne realnie szkodzą lekarzowi? Niezależnie od odpowiedzi, lekarze są zdania, że portale nie mają prawa publikować ich danych bez zgody.