Profesor Wiesław Jędrzejczak i prezes NFZ Andrzej Jacyna laureatami Listy Stu 2017

Redakcja „Pulsu Medycyny” przedstawiła jurorom do oceny ponad 300 osób nominowanych do obu kategorii konkursu. Do kapituły zaprosiliśmy specjalistów z różnych dziedzin medycyny i ośrodków w kraju, a także ekspertów ochrony zdrowia oraz przedstawicieli organizacji pacjentów.

Zgodnie z regulaminem konkursu, jury oceniało kandydatów według trzech kryteriów: osiągnięcia i dokonania w 2017 roku, reputacja zawodowa i wpływy w środowisku medycznym oraz siła publicznego oddziaływania. W każdej kategorii jurorzy mogli przyznać od 0 do 10 punktów.

Czytaj więcej na http://pulsmedycyny.pl/4686598,29718,prof-wieslaw-w-jedrzejczak-i-andrzej-jacyna-laureatami-listy-stu-2017?utm_source=copyPaste&utm_medium=referral&utm_campaign=Firefox