Oferty pracy

Praca dla psychiatry

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze poszukuje

LEKARZA PSYCHIATRY

Liczba poszukiwanych kandydatów: 3 osoby

Wymiar etatu: 3 etaty – umowa o pracę lub umowa zlecenie

Miejsce pracy:

 • Całodobowy Oddział Podwójnej Diagnozy, Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień – ul. Parkowa 8, Czarny Bór,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego – Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 3-5.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie medyczne oraz specjalizacja (lub w trakcie specjalizacji) z psychiatrii,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • wysoko rozwinięta odpowiedzialność i wrażliwość oraz praca zgodna z zasadami etyki zawodowej,
 • chęć zaangażowania w długotrwałą współpracę,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista i życzliwe podejście do pacjenta,
 • punktualność i zaangażowanie.

Oferujemy:

 • pracę w zespole, dla którego leczenie pacjentów jest wspólnym nadrzędnym celem,
 • pracę z osobami uzależnionymi oraz z współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi,
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • godziny pracy dostosowane do Twoich potrzeb,
 • możliwość udostępnienia mieszkania na terenie Czarnego Boru.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy kandydata do pracy załączony do ogłoszenia

Dodatkowe informacje:

 • Integralną część ogłoszenia stanowi informacja administratora dotycząca postępowania rekrutacyjnego,
 • dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Praca – psychiatra:
  • listownie na adres: Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze ul Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór,
  • osobiście w godzinach pracy sekretariatu: 7:00 – 14:35,
  • mailowo na adres: biuro@zlo.czarnybor.com

Zakład zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby, których aplikacje zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone nie później niż 14 dni po zamknięciu naboru. W przypadku dołączenia przez kandydata do pracy innych, niewymaganych dokumentów będą one natychmiast niszczone.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 74/8450125 wew.34

Skontaktuj się z nami

biuro@dilmed.pl