1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich serwisu www.dilmed.pl (dalej „Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Wojciech Szynkarowski prowadzący działalność gospodarczą DILMED Wojciech Szynkarowski, ul. Słoneczna 36a, Długołęka (dalej „Administrator”).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach “cookies”, które nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika. W przypadku wyłączenia przez użytkownika funkcji „cookies” niektóre elementy serwisu mogą być niedostępne dla użytkownika.
 5. Dane osobowe użytkownika, podane w formularzu, są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika, w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 6. Dane osobowe użytkownika nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym nie zostaną sprzedane osobom trzecim.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jej brak uniemożliwi jednak kontakt Administratora z użytkownikiem. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informacje o wycofaniu zgody należy przesłać na adres e-mail: biuro@dilmed.pl
 8. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia mogą być jednak ograniczone przez szczególny przepis prawa.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Dane osobowe użytkownika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Z zachowaniem praw nabytych użytkowników, zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce kontakt.